Wierksam Moossnamen zum Schutz vu Kanner a Jugendlechen viru sexueller Belästegung an de Schoulen erfuerderlech

541
Kanner
© Piron Guillaume/ unsplash

Den 20. November 1989 gouf d’UN-Kannerrechtskonventioun gestëmmt.

Zanterdeem ass all Joer, den 20 November den internationalen Kannerrechtsdag. Den Artikel 19 vun der UN-Kannerrechtskonventioun betrëfft de Schutz vu Kanner a Jugendlechen viru kierperlecher a séilescher Gewalt. Dozou gehéieren all Forme vu sexueller Belästegung a Mëssbrauch.

Mat dësem Artikel ginn d‘Memberstaaten, zu deene Lëtzebuerg gehéiert, dozou verflicht, all gëeegent Moossnamen ze ergräifen, fir dëse Schutz ze garantéieren.

E puer Fäll vu sexueller Belästegung vu Schoulmeeschteren géigeniwwer Schülerinnen an de leschte Méint hu gewisen, datt dëse Schutz a lëtzebuergesche Schoulen nach ëmmer net richteg garantéiert gëtt – an datt et de schouleschen Acteuren u bekannten Prozeduren feelt.

déi jonk gréng schloen dowéinst folgend Moossnamen vir, fir dëse Mëssstand strukturell unzegoen:

• Deontologiekodex fir dat gesamten Schoulpersonal;

• D’Schafung vun engem Posten, engem,,Child Protection Officer’’. Dëse gëtt onofhängeg vun der Direktioun, dem Schoulpersonal een Gespréichspartner fir all Kanner a Jugendlechen a sämtleche Schoulen, woubäi Kanner a Jugendlech bei senger Nominéierung mat abezunn solle ginn.

• D‘Festleeung vu kloren a vun alle schouleschen Acteuren, gekannten Hëllefs- an Meldeprozeduren an de Schoulen, déi am Fall vu Gewalt oder bei engem Verdacht aktivéiert musse ginn. Esou kënnen d’Virfäll séier opgeschafft ginn.

• Kontinuiéierlech Sensibiliséierungsaarbecht an de Schoulen. Kanner a Jugendlecher mussen iwwer hier Rechter opkläert ginn. Si mussen encouragéiert ginn, fir sech oppen kënnen ze äusseren, an dobäi och eescht geholl ginn. Och Opklärung iwwer sexuell Belästegung, d‘Hëllefs- a Meldeprozeduren mussen bekannt sinn.

Et heescht Nee ze soen. Nee, zu jeeglecher Gewalt.

*matgedeelt vun déi jonk Gréng