Holocaust-Gedenkdag 2022: Evenementer fir z’erënneren

Den 1. November 2005 hunn d‘Vereenten Natiounen de 27. Januar zum internationalen Dag zum Gedenken un d‘Affer vum Holocaust ausgeruff.

Bei dësem Vëlkermord si systematesch iwwer 6 Millioune Judden ëmbruecht ginn. Dobäi bezitt de 27. Januar sech op den Dag, wou d‘Vernichtungslageren Auschwitz-Birkenau an d’Konzentratiounslager Auschwitz am Zweete Weltkrich vun der Rouder Arméi befreit gi sinn.

Fir datt dës onmënschlech a grausam Doten net vergiess ginn, gedenkt an erënnert Lëtzebuerg all Joer un d’Affer vun der Shoah an organiséiert an dësem Zesummenhang ënnert anerem mam Zentrum fir politesch Bildung, dem Lëtzebuerger Film Festival, SCRIPT, dem Educatiounsministère, dem Comité Auschwitz Lëtzebuerg, dem Escher Theater an der Stater Cinémathéik ëffentlech Filmopféierungen an ënnerschiddleche Kinossäll an och zwou Konferenzen. De ganze Programm, deen Dir iwwregens hei fannt, gëtt och fir Schoulen ugebueden.

Dernières nouvelles